Nezařazené

Aplikace EET v neziskových organizacích

By 11. 5. 2017 No Comments

1) Členské poplatky z pohledu hlavní nepodnikatelské činnosti

Zapsané spolky nemusí řešit příjmy ze své hlavní nepodnikatelské činnosti. To znamená, že např. fotbalové kluby nebo skauti jsou osvobozeny z evidence členských poplatků, sportovních soustředění, plateb za tábory pro děti nebo jiných příspěvků na vybavení klubu.

2) Vedlejší příležitostná výdělečná činnost

Příležitostná vedlejší výdělečná činnost není u neziskových organizací nic výjimečného. Stačí když uspořádáte např. závody, ples, či divadlo. Spolek bude okamžitě evidovat tržby např. za vstupenky, chlebíčky nebo pití. Ovšem protože je výdělek příležitostný, nikoliv dlouhodobý, tak tyto tržby pod EET nespadají.

Pozor však na pronájem nebo tržby ze živnostenského podnikání. Těch se už tato výjimka nemusí týkat.

3) Vedlejší dlouhodobá výdělečná činnost

I když spolek pronajímá prostory, nemusí to vždy nutně znamenat, že bude muset tyto tržby elektronicky evidovat. Zda váš spolek z titulu vedlejší dlouhodobé výdělečné činnosti musí evidovat tržby nebo ne, stanovují v metodice dvě pravidla.

Nezisková organizace nemusí evidovat tržby za těchto podmínek:

1. Příjem z této činnosti není vyšší než 175 tisíc Kč za rok.
2. Tyto příjmy činí méně než 5 % z celkových příjmů poplatníka.
Výpočty těchto rozhodných dvou bodů vychází z příjmů v předchozím roce. Pokud vám ze zákona vyplývá povinnost začít v roce 2017 za svou vedlejší činnost elektronicky evidovat tržby, zjistěte si nejdřív, zda vám v roce 2016 přesáhly příjmy z této činnosti 175 tisíc korun a zda představují méně než 5 % vašich celkových příjmů.

Pokud s vedlejší podnikatelskou činností letos teprve začínáte, udělejte si kvalifikovaný odhad.

4) Soukromé kluby

Nejsložitější rozhodování budou mít kluby, kde pro členy prodávají např. občerstvení. Dle metodiky se posuzuje každý jeden případ, zda klub musí tržby evidovat či nikoliv. Neexistují totiž žádná obecná kritéria a jednotlivým klubům nezbývá, než si požádat o závazné posouzení, ve kterém úředníci stanoví, zda je klub provozován jako podnikatelská nebo nepodnikatelská činnost.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.ú