Vedení mezd, mzdový outsourcing

Už můžeme cestovat nejen k moři, ale i za prací. To přináší zvýšené nároky na registraci zaměstnanců z různým statusem (statut EU, statut třetí země).

Potřebujete zaregistrovat zahraničního plátce na Českou správu sociálního zabezpečení?
Odjel jste na stipendium do Belgie a nevíte, kde platit zdravotní pojištění a zdali vůbec?
Dostali jste velkou zakázku a pomáhají Vám kolegové z Rumunska?

Sem s tím, milujeme výzvy pracovní trhu!

Vedení mezd, mzdový outsourcing

– Přijímání a propouštění zaměstnanců
– Přihlásky a odhlášky na příslušné zdravotní pojišťovně
– Příprava prohlášení poplatníka daně k podpisu a jeho následná evidence

Při odchodu zaměstnance vyplnění jeho Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP) a odevzdání na Správu sociálního zabezpečení a zaměstnanci, vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Měsíční činnosti

– Převzetí podkladů od zadavatele ve formě podle možností zadavatele (tj. Docházka vedena v papírové či elektronické podobě)
Vedení mezd pro jednotlivé zaměstnance
Zpracování přehledů pro jednotlivé zdravotní pojišťovny a pro Správu sociálního zabezpečení
– Předání jednotlivých sestav mzdového účetnictví v rozsahu dle přání zadavatele mzdového outsourcingu v tištěné či elektronické podobě

Čtvrtletní činnosti

Výpočet odvodů na zákonné pojištění (Kooperativa)

Roční činnosti

Zpracování Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a Vyúčtování daně z příjmů vybíraných srážkou fyzickým osobám
Zpracování ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Vypracování ELDP všech zaměstnanců a jejich odeslání na Správu sociálního zabezpečení

Nepravidelné činnosti

Zajištění komunikace se všemi institucemi, kterých se dotýká zpracování mzdové agendy (příslušná Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, příslušný Úřad práce a Finanční úřad)
Účast při kontrolách prováděných těmito institucemi v rozsahu dle přání zadavatele