Country by country reporting

Naše společnost Vám nabízí pomoc při podáním ohlášení nebo sestavením oznámení.

Povinnost se týká všech nadnárodních skupin, jejichž roční konsolidovaný výnos přesahuje 750 mil. EUR. Vzniká povinnost podat oznámení, které obsahující zákonem vymezené informace v členění podle zemí a jednotlivých společností skupiny. Oznámení by měla podávat mateřská, příp. zastupující členská entita. Oznámení se podává do 12 měsíců od konce období, kterého se report týká.

Českých subjektů (členů nadnárodních skupin) se týká především povinnost podat tzv. ohlášení. Pokud je nadnárodní skupina povinna podat oznámení za období končící nejpozději 31. října 2017, musí české subjekty této skupiny podat ohlášení, a to nejpozději do 31. října 2017.

Nejčastější otázky a odpovědi jsou k nalezení na internetových stránkách Finanční správy. Ohlášení se podává na Specializovaný finanční úřad a podání lze učinit pouze prostřednictvím online formuláře v aplikaci EPO.