Nezařazené

SPOLKY A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

By 11. 5. 2017 No Comments

Spolky jsou právnické osoby a zároveň neziskové organizace. Dle zákona o účetnictví je každá právnická osoba účetní jednotkou. Účetní jednotka má ze zákona povinnost vést účetnictví. Rozsah a způsob je upraven zákonem, viz § 1 ÚčZ.

Spolky – dříve občanská sdružení mohou dle zveřejněného názoru ministerstva financí vést tzv. jednoduché účetnictví i po 1. 1. 2014, pokud jejich příjmy nepřekročí 3 000 000 Kč za poslední uzavřené období. POZOR nejedná se o daňovou evidencí – daňová evidence dle zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb. § 7b ZDP) slouží ke zjištění základu daně u fyzických osob a je vedena pro účely finančního úřadu ke správnému vyměření daní.

Pokud spolek překročí stanovený limit celkových příjmů 3 000 000 Kč, musí (týká se všech neziskových organizací) vést účetnictví – „podvojné účetnictví“. Je ale plně na účetní jednotce, jaký rozsah účetnictví si zvolí – může totiž vést účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu (§ 9 odst. 3 písm. a) UčZ). Dále je potřeba odlišit zjednodušené vedení účetnictví od „účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu“. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat jednotky, které nemají povinnost ověřovat závěrku auditorem.

K účtování je potřebná účtová osnova, tuto zákon o účetnictví nestanovuje, upravuje ji prováděcí vyhláška vydaná k zákonu o účetnictví č. 504/2002 Sb. V příloze č. 3 je směrná účtová osnova. Obecně je možné shrnout, že si organizace může vybrat typ účetnictví dle svého rozhodnutí a předpisu, pokud dodrží a nepřekročí pravidla stanovená zákonem.

Je také třeba předem uvážit, co organizace bude při své činnosti potřebovat nebo i požadovat. Uvažuje-li spolek, že by využil  dotace z EU, nebo ze státních zdrojů, měl by přejít na účetnictví.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.