číslaNejlevnějším a nejspolehlivějším likvidátorem společnosti je účetní.

Nemá nadbytečné otázky, vše vyřídí rychle, protože není krásnější pohled pro účetního než nulové pohledávky a závazky bez nutnosti je dodatečně zdaňovat.

Vymůže Vám tedy všechny pohledávky rychleji než tisíc právníků a závazky uhradí zásadně až po poskytnutí slevy. Podíl na likvidačním zůstatku sice musíte zdanit 15% srážkovou daní, ale získat peníze na které jste už nečekali potěší každého.

Zajistíme likvidátora
Zveřejníme vstup společnosti do likvidace v Obchodním věstníku
Podáme daňové přiznání ke dni vstupu do likvidace
Zpracujeme přiznání k dani z příjmu právnických osob v průběhu likvidace
Uspořádáme rozvahu společnosti
Zajistíme bezdlužnosti od Okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
Zajistíme souhlas finančního úřadu s likvidací
Zajistíme archivaci