O společnosti

Společnost INTEREXPERT CZ byla založena v roce 1990, tj. ihned jakmile politické změny v roce 1989 vedoucí k demokracii v tehdejším Československu a úprava legislativy, umožnily vznik soukromých společností. V prvních letech se na rodícím trhu věnovala internímu rozvoji a velmi brzy se úspěšně etablovala při realizaci velkých privatizačních projektů. Zároveň se soustředila na spolupráci s firmami ze starých zemí Evropské unie a USA, které v této době vstupovaly na český trh.

Zahájení spolupráce s Evropskou komisí při zpracování auditů v roce 1998, bylo logickým vyústěním aktivit společnosti INTEREXPERT v prvním desetiletí její existence.

INTEREXPERT provedl za dobu své existence více než 2500 auditů dotací a právě tyto zkušenosti, spolu s velmi flexibilním a erudovaným týmem specialistů, nás staví mezi špičku odborníků v této problematice!

Vzdělávání

Interexpert zaručuje svým zaměstnancům možnost osobního rozvoje a růstu. Každý má možnost absolvovat vysoce uznávané zkoušky svazu účetních. Jedná se o tři na sebe navazující stupně.
Zkoušky se konají pod záštitou britské asociace certifikovaných účetních – Assosiation of Chartered Certified Accountants (ACCA) – a jsou výsledkem programu „Harmonizace účetnictví v ČR s direktivami Evropské Unie.“

Celý systém je založen na požadavcích stanovených 8. direktivou Rady EU a radách Vzdělávacího výboru Mezinárodní Federace Účetních (EDCOM/IFAC). Zárověn je tento systém nastaven v souladu s legislativou ČR.

Absolvování všech tří stupňů otevře lidem s profesí účetní, ať už začínajících či s dlouholetou zkušeností, úplně novou dimenzi. Získají znalosti v oblasti práva, ekonomie, statistiky, manažerského účetnictví, financí, finančního řízení a strategie, finanční analýzy, auditorských technik a mezinárodních účetních standardů. Tím zasadí své znalosti o účetnictví do širších souvislostí řízení podniku, jak v rámci ČR tak na mezinárodním poli.