Daňové přiznání a daňové poradenství, mezinárodní zdanění

Každý daňový poradce vám na svých webových stránkách sdělí, že Vaším právem je neplatit daně.

Každý tzv. daňový ráj sliboval britským, německým a francouzským občanům, že jejich nezdaněné příjmy jsou u nich v bezpečí. Jakmile však britský, německý nebo francouzský finančních úřad zaklepal na jejich dveře, data vydali a naši přátelé v EU dopláceli na daních rychlostí blesku. I Kalousek má přece svoji disketu.

Žádný poradce z daňového ráje Vám totiž neřekne, že pokud nenajdete daňově osvobozený titul, na základě kterého dostanete své peníze zpět do své peněženky, tak žádné peníze bezpečně uložené nemáte. Vše je tedy třeba bez emocí zvážit.

Úspora na daních také souvisí s Vaší celkovou strategií. Budete chtít Vaši firmu někdy prodat? Pak hrajete o EBITDU. Tato divná zkratka patří do hantýrky investičních žraloků. Určitě jste četli, že Kellner dal za Telefonicu pouze 4x EBITDA.

Přijďte si k nám probrat svoji strategii, na daních šetřete až posléze.

Samozřejmě nabízíme tyto daňové služby:

– Sestavení a podání daňového přiznání
– Daň z přidané hodnoty (DPH)
Daň z příjmu právnických osob
– Daň z příjmu fyzických osob
Daň silniční
Daň dědická a darovací
Daň z převodu nemovitostí
– Daň z nemovitostí
– Vratky DPH v rámci EU

Účetní expert odpoví na otázky týkající se daní a ovlivňující správnost účtování. Pokud daňový problém vyžádá posouzení daňového poradce nebo auditora, bude daňový komentář zpracován a předán písemně.

Mezinárodní zdanění

– Aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
Zdanění stálých provozoven a organizačních složek
Posouzení daňových dopadů transakcí v mezinárodním prostředí