Daňové a účetní novinky ve zkratce pro rok 2017

0 comments

Minimální mzda

Od 1.1.2017 se minimální mzda zvýšila na 11.000 Kč, což v daňové oblasti znamená např.:

  • zvyšuje se maximální roční částka školkovného (slevy za umístění dítěte) z 9.900 Kč na jedno dítě za rok 2016 na 11.000 Kč za rok 2017.
  • zvyšuje se minimální příjem potřebný k výplatě daňového bonusu na dítě – např. podmínka ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy činila pro rok 2016 šestinásobek částky 9.900 Kč, tj. 59.400 Kč (příjmy dle § 6, 7, 8 nebo 9 zákona o daních z příjmů); pro rok 2017 už tato částka činí 66.000 Kč.

Průměrná mzda

Pro rok 2017 průměrná mzda činní 28.232 Kč, např. hranice pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti tak v tomto roce činí 112.928 Kč.

Cestovní náhrady

Pro rok 2017 sazby tuzemského stravného stanovuje vyhláška č. 440/2016 Sb., oproti roku 2016, kdy maximální částka tuzemského stravného činila 198 Kč, byla tato částka zvýšena k 1.1.2017 na 205 Kč a sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní automobily činní 3,90 Kč / km. Byla tedy zvýšena o 0,10 Kč (v roce 2016 činila 3,80 Kč / km).

Sazby zahraničního stravného pro rok 2017 stanovuje vyhláška č. 366/2016 Sb., sazby v roce 2017 pro tyto země zůstávají beze změny:

• Německo, Rakousko, Itálii, Francii 45 Eur

• Slovensko, Polsko 35 Eur

Účetnictví

Oproti účetnímu období započatému v roce 2016, kdy došlo k účetnictví k řadě změn, novela zákona o účetnictví pro rok 2017 č. 462/2016 Sb. běžnou praxi příliš nezmění. Mimo drobných formulačních změn novela zákona o účetnictví od 1.1.2017 přinesla jenom dílčí změny v oblasti přeměn a také umožňuje vykazovat v účetní závěrce aktiva v členění na stálá a oběžná (§ 19 odst. 8).

Oceňovací předpisy

K 1.1.2017 se novelizovala prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku č. 441/2013 Sb., a to vyhláškou č. 443/2016 Sb. Změna se týká hlavně oceňování nemovitých věcí – ocenění stejné nemovitosti podle předpisů účinných k 31.12.2016 je tedy odlišné od ocenění k 1.1.2017.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

Share This:
GermanEnglish