Novinka pro plátce DPH pro rok 2014

0 comments

Přiznání k DPH pouze elektronicky.

S novelou zákona se mění podmínky pro podání přiznání k DPH. Komunikace s finančním úřadem bude probíhat pouze elektronicky.  Všichni plátci DPH budou nuceni podávat přiznání pouze v elektronické podobě.  Elektronicky se budou podávat nejen samotná daňová přiznání, ale také dodatečná přiznání, hlášení, přihlášky k registraci plátce DPH a změny v registraci. Elektronicky můžete podat přiznání k DPH pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu.  Správce daně bude také nabízet podání s ověřenou identitou podatele. Jedná se o stejný způsob, jako se lze přihlásit do datové schránky.

 

Pro které plátce DPH platí výjimka?

Vybrat si, zda budou s úřady komunikovat elektronicky nebo v původní papírové podobě mohou pouze fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhl za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat 6 miliónu korun.

K upřesnění je potřeba říci, že bez rozdílů pro všechny plátce DPH, zůstává povinnost elektronického podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti.

 

Jak podat přiznání k DPH elektronicky?

Aby neměli někteří plátci DPH problém s elektronickým podáním, připravila finanční správa aplikaci kontroly počítače, která ověří, zda počítač vyhovuje systémovým požadavků a lze přes něj podat přiznání k DPH. Můžete také využít průvodce, který vás provede funkcemi elektronické komunikace s úřady.

Jak postupovat při elektronickém podání přiznání k DPH?

1. je potřeba získat (vyexportovat) data z účetního softwaru, nejlépe ve formátu xml.
2. přes datovou schránku vyexportovaná data odeslat do formuláře nebo jej můžete do formuláře zadat ručně.
3. vložená nebo importovaná data ve formuláři zkontrolovat (pro jistotu si je raději vytiskněte v klasické papírové podobě)
4. získaný soubor (xml)  pak  odeslat datovou schránkou správci daně

Potřebujte bezstarostně a bezpečně zpracovat DPH nebo zajistit refundaci DPH? Nechte si nezávazně poradit od nás.

Kontaktujte nás
Share This:
GermanEnglish