Nezařazené

Zrušení a zánik obchodní společnosti

By 10. 1. 2014 No Comments

Během svých podnikatelských aktivit a neustále se měnící dobou je běžné, že nejeden podnikatel dospěje k názoru, že bude výhodnější podnikání ukončit. Pokud vlastní obchodní společnost, tak jak při jejím založení, musí i při jejím ukončení postupovat dle platných právních přepisů. V tomto případě konkrétně dle §68 obchodního zákoníku, který upravuje zánik a zrušení obchodní společnosti.

Jak probíhá zánik a zrušení společnosti?

Aby mohlo dojít k zániku společnosti, musí nejdříve dojít ke zrušení společnosti. Poté obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

 

Zrušení obchodní společnosti s likvidací

§ 70 obchodního zákoníku upravuje zrušení obchodní společnosti s likvidací. Společnosti se ruší likvidací, pokud nemají věcné, právní ani ekonomické pokračování. Aby mohla obchodní společnost zaniknout, musí nejdříve ukončit svou hospodářskou činnost, vypořádat své závazky a pohledávku vůči obchodním partnerům. Teprve poté mohou být vypořádáni společníci. Pojem likvidace obchodní společnosti znamená ukončení vztahu mezi společníkem a samotnou společností.

Ke dni, ke kterému je společnost zrušena, vstupuje do likvidace. Tento vstup se zapisuje do obchodního rejstříku a musí se provést mimořádná účetní závěrka ke dni zrušení obchodní společnosti. A také je nutné sestavit přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Během období kdy, je společnost v likvidaci, se používá název společnosti a dovětek „v likvidaci“. Zánik společnosti se stane až výmazem z obchodního rejstříku. O tento výmaz musí likvidátor společnosti požádat do 30ti dnů od ukončení likvidace společnosti. K výmazu společnosti je nutné doložit písemný souhlas příslušného správce daně.

Konečnou účetní závěrku sestavuje společnost ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Nejpozději do konce následujícího měsíce, musí společnost podat daňové přiznání k dani z příjmu za předešlou část zdaňovacího období. Podíl společníků na likvidačním zůstatku pak musí být zdaněn srážkovou daní.

 

Zrušení obchodní společnosti bez likvidace

Zánik společnosti bez likvidace se děje v případě kdy přechází její jmění na právního nástupce. V praxi to bývá většinou převod jmění na společníka, fúze, rozdělení společnosti.

Potřebujete poradit při rušení nebo likvidaci vaší společnosti? Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a my vám poradíme.

Button Text