Vedení mezd a outsourcing účetnictví

Jistě máte mnoho vlastních stresů, dodržování účetních zásad přenechejte nám. Jsme spolehlivá účetní kancelář s dlouholetými zkušenostmi.
Účetnictví vám povedeme tak, aby vaše společnost nebyla stíhána v rámci trestní odpovědnosti firem. Aby vaši statutární zástupci nebyli nařčeni uživateli vaší účetní závěrky z podvodu a abyste vaši firmu mohli přenechat svým dětem nebo ji na sklonku vaší profesní kariéry prodali s větším výnosem, než nám slibují penzijní fondy. Nebo ji prostě jenom prodali, protože už máte jiný nápad, na který potřebujete kapitál, či ho povedeme tak, aby vás pochválila vaše mateřská společnost.

Každá má jiný cíl. Naším cílem je prosperita vaší firmy!

Tohle všechno zvládneme v rámci zpracování účetnictví v podvojném účetnictví i v daňové evidenci.
Požadavky Českých účetních standardů samozřejmě skloubíme s požadavky účetních standardů mateřských firem. Výkazy připravíme pro konsolidaci. Domluvíme se s každou národností, mimozemšťany nevyjímaje, zn. Účetní řeč spojuje. 🙂

Vedení mezd a mzdový outsourcing, pracovní smlouvy

Už můžeme cestovat nejen k moři, ale i za prací. To přináší zvýšené nároky na registraci zaměstnanců z různým statusem (statut EU, statut třetí země). Potřebujete zaregistrovat zahraničního plátce na Českou správu…

Daňové přiznání a daňové poradenství, mezinárodní zdanění

Každý daňový poradce vám na svých webových stránkách sdělí, že Vaším právem je neplatit daně. Každý tzv. daňový ráj sliboval britským, německým a francouzským občanům, že jejich nezdaněné příjmy jsou u nich v bezpečí…

Zpracování účetnictví, outsourcing účetnictví

Zpracování podvojného účetnictví v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s českými účetními standardy. Zpracování daňové evidence v souladu s požadavky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů…

Implementace účetního software nejen pro účetní firmy

Rozhodli jste se změnit účetní/ekonomický software? Ani dodavatelé účetního softwaru Vám neprozradí, že běžná implementace trvá tři roky. Naši kolegové Vám tento čas pomohou zkrátit…

Účetnictví a rozpočet mateřských, základních a středních škol

Zpracováváme účetnictví a rozpočet mateřských, základních a středních škol. Máme vlastní licenci informačního systému GORDIC.

 

Špičkový tým expertních právníků, právnická kancelář

Problémy a témata našich klientů konzultujeme se širokým týmem externích právníků. Vždy Vám doporučíme toho nejlepšího právě pro Vás!

Likvidace obchodních společností, zrušení s.r.o. a dalších společností

Nejlevnějším a nejspolehlivějším likvidátorem je účetní. Nemá nadbytečné otázky, vše vyřídí rychle, protože není krásnější pohled pro účetního než…