Svěřenské fondy

Svěřenské fondy (trusty) lze nově zřizovat od ledna roku 2014. Prakticky nahrazují současně rušené akcie na doručitele a nahrazují je vložením akcií do svěřenských fondů.

V zahraničí jsou tyto trusty obvyklé, ale v České republice je zatím zřídit nešlo.

Jak fungují svěřenské fondy?

Figurují zde 3 osoby:

  1. Zakladatel – může zůstat v anonymitě. Převádí majetek do svěřeneckého fondu a ztrácí k němu veškerá vlastnická práva. Bezúplatný vklad do svěřenského fondu je osvobozen od daně
  2. Správce – jediná dohádatelná osoba. Rozhoduje, co se s fondem bude dít.
  3. Beneficient – může zůstat v anonymitě. Osoba inkasující zisk nebo jiný výnos.

–        V oblasti DPH či účetnictví se má fond chovat jako tradiční právnická osoba.

–        Svěřenský fond platí z případného zisku daň z příjmu právnické osoby.

–        Převod majetku je zpravidla bezúplatný.

–        Příjmy beneficientů budou podobné dědictví či dividendám.

–        Na výplatu majetku se pohlíží jako na dar.

–        Výplaty z podílů zisků fondu se daní srážkovou daní.

Budeme správci Vašeho fondu. Byli jsme vyškoleni našimi zahraničními kolegy.