Nezařazené

Kategorie účetních jednotek

By 5. 2. 2016 No Comments

Z účetního pohledu a také z důvodu předepsaných zákonem o účetnictví je nutné znát, do jakých kategorií spadají jaké účetní jednotky. My vám přinášíme přehled kategorií účetních jednotek pro rok 2016.

Mikro účetní jednotka

– nesmí překročit výši svých aktiv nad hranici 100 mil. Kč
– nesmí mí mít úhrn čistého obratu vyšší než 18 mil. Kč
– maximální počet zaměstnanců je 10

Malá účetní jednotka

– nesmí překročit výši svých aktiv nad hranici 100 mil. Kč
– nesmí mí mít úhrn čistého obratu vyšší než 200 mil. Kč
– maximální počet zaměstnanců je 50

Střední účetní jednotka

– nesmí překročit výši svých aktiv nad hranici 500 mil. Kč
– nesmí mí mít úhrn čistého obratu vyšší než 1 mld. Kč
– maximální počet zaměstnanců je 250

Velká účetní jednotka

– překračuje výši svých aktiv nad hranici 500 mil. Kč
– úhrn čistého obratu vyšší než 1 mld. Kč
– více než 250 zaměstnanců

Na každou kategorii účetní jednotky jsou kladeny různé legislativní nároky

Některé typy malých a mikro účetních jednotek, které nemají povinný audit (např. sociální družstva nebo spolky) mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Novela nemění vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Stále platí, že je možnost používat jen skupinové účty, spojovat deník a hlavní knihu a účtuje se pouze o rezervách a opravných položkách.

Dále mohou mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu sestavovat rozvahu ztrát a zisků ve zkráceném rozsahu. Za určitých podmínek je tato možnost k dispozici i akciovým společnostem. Také dle paragrafu 18 odst. 2 nemusí tyto jednotky sestavovat přehled o cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Střední, malé a mikro účetní jednotky nemusí uvádět nefinanční informace ve výroční zprávě, jakými je např. předpokládaný vývoj, aktivity v oblasti vývoje .apod. Výroční zprávu musí naopak nově sestavovat svěřenské fondy a účetní jednotky s povinným auditem.

Dále nemusí malé a mikro účetní jednotky zveřejňovat výkazy zisku a ztrát, nemají povinnost zveřejnit zbývající části účetní závěrky a nepoužívají ocenění reálnou hodnotou.