Provádíme audity dotací EU

Jsme externí auditoři Evropské komise
banner_web auditINTEREXPERT je auditorskou a účetní kanceláří, která provedla řadu auditů zvláštního typu u příjemců, kteří museli dodržet podmínky vykazování úplných nepřímých nákladů projektu (FULL COST modelů) v rámci kontroly uznatelných nákladů v 6. rámcovém programu Evropského společenství pro vědu, výzkum, demonstrace financovaném Evropskou komisí.

Provádíme statutární audity obcí, svazků obcí, měst, vyšších odborných škol, soukromých i veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, neziskových organizací, nadací a podniků. Ověření nezávislým auditorem Programů průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu (Tandem, Impuls a TIP) Provádění externích auditů u Operačních programů Doprava, Životní prostředí, Výzkum a vývoj pro inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost

Provádíme audity zvláštního typu (audity dotací/projektové audity) komunitárních programů Evropské komise, ať jsou rozdělovány jednotlivým příjemcům přímo Bruselem nebo institucemi v České republice
– Programy Feogra
– Programy Public Health
– Programy LIFE+
– Strukturální a kohezní fondy
– Evropský sociální fond
– Program pro inovace a konkurenceschopnost
– 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj