Vedení mezd externě (mzdový outsourcing)?

0 comments

Mzdová agenda a personalistika jsou náročné obory. Správné vedení mezd vyžaduje znalost více zákonů, sledování neustálých novinek a léta praxe. Vedení mezd není jen o výpočtu, evidenci či vyplácení mezd, ale také o dalších starostech a povinnostech – častá komunikace s úřady, práce s citlivými daty, které je potřeba zabezpečit, dodržování termínů.

Čas, kdy si tyto veškeré firemní procesy zajišťovaly firmy samy,  je již dávno pryč. V dnešní době je využíváno moderních nástrojů řízení společností a jednou z nich je i mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd. Ve světě má tento systém neustále se zvyšující tendenci. I na našem trhu se přizpůsobila nabídka poptávce a slovo mzdový outsourcing je běžně užíváno a uváděno do praxe.

Mzdová agenda je typickým příkladem provozní aktivity, jejíž zlepšování a zdokonalování nepřinese vaši firmě žádný nový zisk, přesto je to agenda velmi náročná na bezchybnost, přesnost a časté kontroly.

Doposud mzdový outsourcing využívaly především velké firmy, ale v dnešní době plynou výhody i středním a malým společnostem .

 

Hlavní výhody mzdového outsourcingu

1. Ušetří vám čas

Několikrát do roka probíhají změny související se zpracováním mezd.  Veškeré tyto změny  za vás sleduje a aplikuje do praxe externí firma.

2. Snížení nákladů

Mzdy, personalistika a veškerá agenda s tímto spojená je realizována  vaši dodavatelskou firmou. Ta si na vlastní náklady školí personál, nakupuje software, sleduje novinky z oboru, komunikuje za vás s úřady atd. Vy takto ušetřené peníze můžete investovat do oblasti, které vám zvyšuje ziskovost. A to kvalitní zpracování mezd rozhodně není.

3. Přenesení rizika

Firma, se kterou jste uzavřeli smlouvu o externím vedení mezd, ručí za svou odvedenou práci. Tudíž zodpovědnost se přenáší na vašeho dodavatele mzdového outsourcingu.

4. Vše od jedné firmy

Jedna firma vám kompletně zpracuje mzdy a personalistiku, přihlásí a odhlásí vás na potřebných úřadech, vyplatí mzdy, archivuje citlivá data. Zkrátka vám zajistí kompletní služby, kterou jsou spojeny s touto problematikou.

Pokud ještě váháte, zda si nechat zpracovat mzdy externě nebo se jimi zabývat prostřednictvím interních zdrojů…

Napište nám

…A my vám vypočítáme, kolik ušetříte na nákladech.

Share This:
GermanEnglish