Změny ve zdanění zaměstnanců od roku 2017

0 comments

Nejen účetní firma by měla znát chystané změny  pro rok 2017. Čeho se tedy týkají hlavní změny?

1. Úprava slev na dani

Nově má být přiznání důchodu jako rozhodující okamžik u slev na invaliditu, nikoliv výplata důchodu. Stejně tak u slev držitelů průkazu ZTP/P má rozhodovat datum platnosti průkazu (nikoli datum jeho vydání).

2.Srážková daň u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu
Srážková daň bude uplatňována nejen u dohody o provedení práce při nepodepsaném prohlášení k dani, ale i pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu. Tyto příjmy budou také podléhat srážkové dani ve výši 15 %.
Zákonodárci se snažili sjednotit limit příjmů s „vyměřovacím základem“ pro odvod sociálního a zdravotního pojistného. Navrhuje se tedy další limit měsíčního příjmu, a to 2500 korun.
Příspěvek na rekreaci pro rodinné příslušníky

Mnoho zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům i jeho rodinným příslušníkům různé benefity. Nově má ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) a e) zákona o daních z příjmů za úkol to, že bude nepochybně stanoveno to, že plnění rodinnému příslušníku je příjmem zaměstnance. Z pohledu zákona se s ním nezachází jako s příjmem daného rodinného příslušníka, ale jako s příjmem zaměstnance.

3.Daňové osvobození nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických zařízení
Nově se má upřesnit daňové osvobození nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických zařízení. Některá ošetření se provádí v zařízeních, která nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou, i nákup všech jiných služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný či obdobný charakter, tj. úhradu rehabilitace nebo nákup léků s doplatkem, dále nákup vitamínových prostředků v těchto zařízeních.

Nevíte si rady? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

Share This:
GermanEnglish