Vzdělávání

Interexpert zaručuje svým zaměstnancům možnost osobního rozvoje a růstu. Každý má možnost absolvovat vysoce uznávané zkoušky svazu účetních. Jedná se o tři na sebe navazující stupně.

Zkoušky se konají pod záštitou britské asociace certifikovaných účetních – Assosiation of Chartered Certified Accountants (ACCA) – a jsou výsledkem programu „Harmonizace účetnictví v ČR s direktivami Evropské Unie.“

Celý systém je založen na požadavcích stanovených 8. direktivou Rady EU a radách Vzdělávacího výboru Mezinárodní Federace Účetních (EDCOM/IFAC). Zárověn je tento systém nastaven v souladu s legislativou ČR.

Absolvování všech tří stupňů otevře lidem s profesí účetní, ať už začínajících či s dlouholetou zkušeností, úplně novou dimenzi. Získají znalosti v oblasti práva, ekonomie, statistiky, manažerského účetnictví, financí, finančního řízení a strategie, finanční analýzy, auditorských technik a mezinárodních účetních standardů. Tím zasadí své znalosti o účetnictví do širších souvislostí řízení podniku, jak v rámci ČR tak na mezinárodním poli.

GermanEnglish