Účetní kancelář – zpracování účetnictví, outsourcing účetnictví

číslaZpracování podvojného účetnictví v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s českými účetními standardy.  Zpracování daňové evidence v souladu s požadavky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zpracování účetnictví dle českých účetních standardů a zároveň dle IFRS.

Zásady, které uznává každá spolehlivá účetní firma a které patří i mezi naše účetní zásady:

  • Zásada věrného zobrazení.
  • Zásada účetní jednotky.
  • Zásada neomezené doby trvání účetní jednotky.
  • Zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace účetní jednotky.
  • Zásada historického účetnictví.
  • Zásada vymezení okamžiku realizace.
  • Zásada věcné a metodické stálosti mezi účetními obdobími.
  • Zásada opatrnosti.
  • Zásada vzájemného zúčtování.
  • Zásada materiálnosti účetnictví.

Máme více než 20ti leté zkušenosti jako účetní firma. Zabýváme se zpracováním účetnictví pro české i zahraniční firmy.

Z praxe víme, jak je pro firmy důležité ÚČETNÍ PORADENSTVÍ BEZ SKRYTÝCH RIZIK

GermanEnglish