Zajímavé informace

České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání“). – 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví – 402 Otevírání a uzavírání účetních knih a účetní závěrka – 403 Inventarizační rozdíly

View Result

SPOLKY A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Spolky jsou právnické osoby a zároveň neziskové organizace. Dle zákona o účetnictví je každá právnická osoba účetní jednotkou. Účetní jednotka má ze zákona povinnost vést účetnictví. Rozsah a způsob je upraven zákonem, viz § 1 ÚčZ. Spolky – dříve občanská sdružení mohou dle zveřejněného názoru ministerstva financí vést tzv. jednoduché účetnictví i po 1. 1.

View Result

Aplikace EET v neziskových organizacích

1) Členské poplatky z pohledu hlavní nepodnikatelské činnosti Zapsané spolky nemusí řešit příjmy ze své hlavní nepodnikatelské činnosti. To znamená, že např. fotbalové kluby nebo skauti jsou osvobozeny z evidence členských poplatků, sportovních soustředění, plateb za tábory pro děti nebo jiných příspěvků na vybavení klubu. 2) Vedlejší příležitostná výdělečná činnost Příležitostná vedlejší výdělečná činnost není

View Result

Výhody mzdového outsourcingu

Jedním z nástrojů moderního řízení podniku je mzdový outsourcing. Outsourcing je ve světě již řadu let využíván jako jeden z prostředků ke zvýšení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti. Jeho popularita každoročně roste i v ČR. Neustále přibývají společnosti, které v outsourcingu vidí konkurenční výhodu. Co je mzdový outsourcing Mzdový outsourcing, nebo také externí zpracování mezd, je

View Result

Daňové a účetní novinky ve zkratce pro rok 2017

Minimální mzda Od 1.1.2017 se minimální mzda zvýšila na 11.000 Kč, což v daňové oblasti znamená např.: zvyšuje se maximální roční částka školkovného (slevy za umístění dítěte) z 9.900 Kč na jedno dítě za rok 2016 na 11.000 Kč za rok 2017. zvyšuje se minimální příjem potřebný k výplatě daňového bonusu na dítě – např.

View Result

Jak správně vybrat účetní firmu

Pro mnohé podnikatele není jednoduché rozpoznat, která účetní firma je pro ně ta nejlepší. Účetních firem nebo samostatných účetních je u nás mnoho a orientovat se jenom podle ceny za jejich služby se někdy nevyplácí. Navíc účetní firma, která vyhovuje vaším obchodním partnerům, nemusí vyhovovat právě vám. Na hledání kvalitní účetní byste si měli vyhradit

View Result

Změny v účetní závěrce za rok 2016

Změny v účetní závěrce 2016 Kromě daňového přiznání, které podnikatele zajímá nejvíc, má účetní jednotka povinnost sestavit i účetní závěrku. Jak by měla tedy vypadat účetní závěrka za rok 2016? Účetní závěrka je v zákoně o účetnictví definovaná jako nedílný celek a tvoří jí: 1. rozvaha známá také jako bilance 2. výkaz zisku a ztráty obecně se označuje také jako výsledovka

View Result

V pořadí 2. vlna EET se blíží

Druhá vlna EET se týká podnikatelských subjektů, kteří provozují maloobchody a velkoobchody. Připravili jsme pro vás odpovědi na 4 nejčastěji kladené otázky, které dostáváme od podnikatelů. 1. S jakým předstihem je potřeba řešit EET Doporučujeme začít řešit EET cca měsíc před ostrým spuštěním. Není toho totiž málo, co po technické stránce musíte udělat. Nezapomínejte, že nestačí jenom

View Result

Změny ve zdanění zaměstnanců od roku 2017

Nejen účetní firma by měla znát chystané změny  pro rok 2017. Čeho se tedy týkají hlavní změny? 1. Úprava slev na dani Nově má být přiznání důchodu jako rozhodující okamžik u slev na invaliditu, nikoliv výplata důchodu. Stejně tak u slev držitelů průkazu ZTP/P má rozhodovat datum platnosti průkazu (nikoli datum jeho vydání). 2.Srážková daň

View Result

Co je EET a koho se týká

EET ( elektronická evidence tržeb), je elektronický nástroj, který eviduje tržby, kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka elektronicky posílány na daňový úřad. Jestliže obchodník provede finanční transakci, musí ji prostřednictvím datové zprávy zaslat finanční správě, která ji během okamžiku potvrdí unikátním číselným kódem. Kód zašle obratem zpět obchodníkovi a ten prostřednictvím účtenky předá kód

View Result

5 povinností, které musíte splnit pokud se Vás týká EET

1. Podat žádost o autentizační údaje Pokud se vás elektronická evidence tržeb týká, je potřeba, abyste požádali o své autentizační údaje. Jedná se o přihlašovací jméno a heslo pro webovou aplikaci Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portál. Existují dvě možnosti jak požádat o autentizační údaje k EET. Lze to elektronicky na Daňovém portálu, kde

View Result

Terminologické a formulační úpravy v účetním zákoně

Dochází ke změnám některých pojmů reagujících na terminologii ostatních právních norem. Mění se např. pojem „podnik“ na „obchodní závod“. Původně mělo dojít i ke změně některých dalších pojmů, ke kterým (prozatím) nedochází. Pojem „účetní jednotka (obchodní korporace)“ se měl nahradit termínem „podnik“, „účetní závěrka“ se měla nazývat „finančními výkazy“ anebo „výroční zpráva“ se měla nově

View Result

Omezení možnosti výplaty podílů zisku – 2016

Omezení možnosti výplaty podílů na zisku Zákon v § 28 odst. 7 výslovně zakazuje výplaty podílů na zisku účetním jednotkám, které mají v aktivech rozvahy vykázané náklady na výzkum a vývoj, pokud disponibilní zdroje ve vlastním kapitálu budou nižší než neodepsaná část nákladů na výzkum a vývoj. V dlouhodobém majetku účetní jednotka eviduje náklady na

View Result

Změna zákona o účetnictví 2016 – výroční zpráva

Výroční zpráva Kdo nesestavuje výroční zprávu: – vybrané účetní jednotky, pokud nejsou subjektem veřejného zájmu nebo nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem – malé účetní jednotky, pokud jsou a.s. nebo svěřenskými fondy (podnikatelské i nepodnikatelské), které nesplňují podmínky pro povinný audit a není toto ověření povinné podle jiných zákonů – ostatní malé účetní jednotky (podnikatelské i

View Result

Novela zákona o účetnictví 2016

  Vrací se jednoduché účetnictví a mění se účetní jednotky. Evropská rada navrhla opatření k odstranění byrokracie a zdokonalení regulačního rámce pro malé a střední obchodní společnosti. Na svém zasedání v roce 2011 vyzvala k tomu, aby byla na úrovni Evropské unie i na úrovni členských států snížena celková regulační zátěž. A to především pro střední a

View Result

Zákon o účetnictví – novela 2016

V létě byla předložena ke schválení novela zákona o účetnictví. Tato novela je největší změnou tohoto zákona za posledních několik let. Přináší kategorizaci účetních jednotek dle velikosti, snahu o snížení administrativy především pro menší účetní jednotky a také opětovné zavedení jednoduchého účetnictví. Novela vychází ze směrnice Evropského parlamentu z června roku 2013. V ČR chybí už

View Result

Kategorie účetních jednotek

Z účetního pohledu a také z důvodu předepsaných zákonem o účetnictví je nutné znát, do jakých kategorií spadají jaké účetní jednotky. My vám přinášíme přehled kategorií účetních jednotek pro rok 2016. Mikro účetní jednotka – nesmí překročit výši svých aktiv nad hranici 100 mil. Kč – nesmí mí mít úhrn čistého obratu vyšší než 18

View Result

Změny v účetnictví a daních pro rok 2016

Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb, která získala na účinnosti k 1.1.2016 mění zákon o daních z příjmu, zákon o rezervách a zákon o auditorech. Novela zákona o účetnictví 2016 Vrací se jednoduché účetnictví V jednoduchém účetnictví se nebude účtovat o výnosech a nákladech, ale o příjmech a výdajích. Účtovat se také bude o

View Result

Mzdový outsourcing – nejen Praha

Outsourcing mezd je využívaný především těmi společnostmi, které potřebují ušetřit čas, uspořit náklady na zaměstnance a zbavit se starostí s byrokracií. Mzdový outsourcing je vlastně zpracováním mezd, kde využíváte externího dodavatele pro výpočet mezd a vedení mzdové agendy a případně i personalistiky. Proč využít outsourcing mezd? Mzdový outsourcing znamená v první řadě snížení nákladů a

View Result

Zpracování mezd – nejen Praha

Mzdový outsourcing je především o úspoře nákladů. Jen málokterá firma si může dovolit mít vlastní mzdovou účetní a zvyšovat si tak náklady, které přímo nesouvisí s podnikáním firmy. Proto je třeba hledat možnosti jak tyto náklady „ořezat“ a jednou z těchto možností je právě mzdový outsourcing. Zefektivnění mzdových a personálních agend Co vše Vám outsourcing

View Result

Daňové poradenství – nejen Praha

Oblast daňové problematiky je v rámci naší společnosti zajišťována jako součást celoroční péče o zákazníka, ale také poskytujeme jednorázové a operativní konzultace a daňové poradenství. Veškeré daňové poradenství řešíme v souvislosti navazujících účetních aspektů. Jaké výhody přináší náš daňový poradce – Na daních zaplatíte jen tolik, kolik je nezbytně nutné v rámci zákonného ustanovení. –

View Result

Daňový poradce – Praha

Oblast daňové problematiky je v rámci naší společnosti zajišťována jako součást celoroční péče o zákazníka, ale také poskytujeme jednorázové a operativní konzultace a daňové poradenství. Veškeré daňové poradenství řešíme v souvislosti navazujících účetních aspektů. Jaké výhody přináší náš daňový poradce – Na daních zaplatíte jen tolik, kolik je nezbytně nutné v rámci zákonného ustanovení. –

View Result

Likvidace obchodní společnosti

Každý podnikatel se v průběhu svých podnikatelských aktivit může dostat do situace, kdy je pro něj výhodnější ukončení podnikání prostřednictvím zrušení obchodní společnosti. Nejefektivnější a nejrychlejší způsob, jak společnost bez zbytečných nákladů zlikvidovat, je svěřit tuto práci do rukou profesionální účetní firmy. Naše společnost už více než 20 let postupuje při likvidaci společností dle zákonných

View Result

Outsourcing mezd

Outsourcing mezd je využívaný především těmi společnostmi, které potřebují ušetřit čas, uspořit náklady na zaměstnance a zbavit se starostí s byrokracií. Mzdový outsourcing je vlastně zpracováním mezd, kde využíváte externího dodavatele pro výpočet mezd a vedení mzdové agendy a případně i personalistiky. Proč využít outsourcing mezd? Mzdový outsourcing znamená v první řadě snížení nákladů a

View Result

Účetní outsourcing

Účetní outsourcing neboli externí účetnictví je způsob vedení účetnictví, které zaručuje bezpečnost, snížení nákladů firmy a vysokou kvalitu účetních služeb v souvislosti s aktuální legislativou. – Ušetříte za zaměstnance v administrativě a financích – neplatíte mzdy, pojistné, náhrady za dovolenou. – Neplatíte vzdělávání a školení zaměstnanců. To vše je v režii externí účetní firmy. –

View Result

Účetní kancelář Praha – účetní outsourcing, mzdový outsourcing, daňové poradenství

Již více než 20 let tvoříme tým odborníků na daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd, obchodní administrativu, zakládání a likvidaci společností a finanční audity. Dodáváme kompletní reporting pro manažerské účetnictví a optimalizujeme finanční náklady českým i zahraničním společnostem. Poskytujeme řadu doplňkových služeb, které zajistí hladký a přehledný finanční chod vaší společnosti. Zajišťujeme veškerou agendu, daňové

View Result

Daňové poradenství – zodpovědnost

Pokud máte uzavřenou smlouvu o daňovém poradenství se společností oprávněnou provádět daňové poradenství, nese veškerou odpovědnost právě tato společnost. Pokud je daňový poradce zaměstnancem, jedná jménem a na účet zaměstnavatele a odpovídá tak za škodu pouze vůči svému zaměstnavateli na základě ustanovení zákoníku práce. V případě, že tedy dojde ke způsobení škody klientovi, lze uplatnit

View Result

Daňový poradce

Od roku 1992 je daňové poradenství tzv. liberální profesí, což znamená, že daňový poradce je osoba vykonávající daňové poradenství na základě odpovídající odborné kvalifikace a na vlastní odpovědnost a odborně nezávisle poskytuje duševní a koncepční služby v zájmu klienta a ve veřejném zájmu. Z toho vyplývá, že daňový poradce je jednotlivec-podnikatel (OSVČ) vykonávající daňové poradenství

View Result

Změny v DPH pro rok 2015

Daň z přidané hodnoty s rokem 2015 prošla spoustou změn. Pojďme si nastínit ty, které jsou pro podnikatele nejvýraznější. V případě, budete potřebovat nějaké doplnění nebo budete mít nějaké otázky k DPH, obraťte se na nás. 1. Nespolehlivý plátce DPH Přibylo zpřísnění pro rozhodování o nespolehlivosti plátce dle zákona o DPH. Pokud plátce neuvedl pravdivé

View Result

Nejzákladnější daňové změny pro rok 2015 – třetí část

Z předchozích dvou článků k daňovým změnám pro rok 2015 víme, jak je to nově s autorskými právy, slevami pro důchodce, životním pojištěním a dalšími slevami na daních. Dnes si probereme solidární daň, opravné položky k pohledávce, příjmy z kapitálového majetku a změny v polhůtních závazcích pro rok 2015. 1. Solidární daň V roce 2014

View Result

Nejzákladnější daňové změny pro rok 2015 – druhá část

V předchozí části o daňových změnách pro rok 2015 jsme si popsali změny, které se týkají autorských honorářů, výprosy, výpůjčky a bezúročné půjčky a oznámení osvobozených příjmů. V tomto článku se zaměříme na další změny, které jsou důležité především pro důchodce a rodiny, které mají děti. A na ty, co mají životní pojistku nebo jsou

View Result

Nejzákladnější daňové změny pro rok 2015 – první část

Rok 2015 je na daňové změny poměrně bohatý. V tomto článku vás ale seznámíme s těmi změnami, které jsou pro podnikání ty nejdůležitější. Pokud se chcete dozvědět o více změnách nebo o konkrétních změnách, které se týkají vašeho podnikání, všechny dotazy vám ochotně zodpoví náš erudovaný daňový poradce. 1. Změna daně z příjmu pro autorské honoráře V roce 2014

View Result

Třetí sazba DPH

Tak tu máme sazbovou novelu definitivně opouštějící cíl sjednotit DPH na úrovni 17,5% v roce 2016 (jak se od roku 2012 předpokládalo) a zavádějící třetí sazbu DPH – resp. druhou sníženou sazbu, a to na úrovni 10% pro nezbytně nutnou dětskou výživu, knihy a léky (poněkud překvapivě obsahující také léky pro veterinární použití oproti původnímu záměru

View Result

Nespolehlivý plátce a starost na straně těch spolehlivých.

Již od roku 2013 nám v zákoně o DPH figuruje tento strašák podle paragrafu 106a. Už jsme si zvykli kontrolovat, zda k DUZP není náš dodavatel na blacklistu Finančního úřadu (zákon mluví o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup), a zda nám fakturu vystavil k platbě na registrovaný účet. Nově od 1.1.2015 nám přibude starost, zda náš dodavatel nebyl

View Result

O stereotypech

Dobrý den (večer, noc či ráno), návštěvníci našeho webu. Otevíráme tento blog, abychom k Vám byli blíž, a prostřednictvím neformálních reflexí Vám pomohli s orientací v záplavě ekonomických informací, které se na nás v našem – žel až příliš proměnlivém – prostředí hrnou. Předpokládáme, že příspěvky na blogu budou zabírat široký prostor od obecných reflexí

View Result

Outsourcing účetnictví

Máme více než 20ti leté zkušenosti s vedením účetnictví a audity pro české i zahraniční firmy. Zpracováváme účetnictví, mzdový outsourcing, poskytujeme daňové poradenství. Posílíme vaše interní zdroje nebo vám budeme kompletně zajišťovat účetní outsourcing. Zastoupíme vás při všech kontrolách a budeme garantovat bezchybné zpracování všech náležitostí spojených s vedením účetnictví. Vy se tak můžete soustředit

View Result

Mzdový outsourcing

Mzdový outsourcing je především o úspoře nákladů. Jen málokterá firma si může dovolit mít vlastní mzdovou účetní a zvyšovat si tak náklady, které přímo nesouvisí s podnikáním firmy. Proto je třeba hledat možnosti jak tyto náklady „ořezat“ a jednou z těchto možností je právě mzdový outsourcing. Zefektivnění mzdových a personálních agend Co vše Vám outsourcing

View Result

Účetní a daňové novinky pro rok 2015

Podnikatel a účetní firma musí být vždy připraveni na plno změn, které jej jako každoročně čekají s příchodem nového roku.  Změny se týkají účetnictví, daní a podnikání. Připravili jsem pro vás sedm důležitých změny, která na vás čekají novém roce 2015. 1 . Omezení výdajových paušálů u vyšších příjmů V současné době je omezení výdajového paušálu u

View Result

Mzdový outsourcing, externí zpracování mezd nebo vlastní mzdová účetní? Jak se rozhodnout?

Nutnou měsíční pravidelností v některých firmách jsou mzdy. Vždy ve stanovených dnech hned první polovině měsíce musí být spočítané, protože vyplacení mezd i jednotlivé odvody mají pevně stanovený termín. Navíc musí být z hlediska jejích výše a také s ohledem na platnou legislativu spočítány správně. Mezi další důležité úkony patří přihlášení a odhlášení zaměstnanců u ČSSZ a u zdravotních pojišťoven. A samozřejmě se

View Result

Dobrá účetní firma

Jak vybrat spolehlivou účetní firmu V České republice dnes najdeme nepřeberné množství účetních firem, které nabízejí kompletní účetní služby, jako je vedení účetnictví, daňové poradenství, DPH, zpracování mezd atd. Vzhledem k velké konkurenci, bývá hlavním kritériem cena.  Nicméně se v této době již nevyplácí na účetnictví šetřit či si ho dělat doma sám. Je nutné neustále sledovat

View Result

Vše, co potřebujete vědět vy i vaše účetní firma o zpracování účetnictví

Zpracování účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví. Právní úprava účetnictví v České republice rozlišuje: Účetnictví, které nahradilo dříve používané tzv. podvojné účetnictví Vnitropodnikové účetnictví Daňovou evidenci, která nahradila dříve používané tzv. jednoduché účetnictví Pro vedení pouze daňové evidence je nutné splnit zákonem dané podmínky.   Účetnictví v České republice Účetní služby zpravidla

View Result

Daňové poradenství v České republice

Pokud se rozhodnete podnikat v České republice nebo jste již své podnikání započali, je potřeba vědět, jakým daním vaše podnikání podléhá. Pro přehled uvádíme přehled těch nejdůležitějších daní pro Českou republiku. Je třeba ale mít na paměti, že každé podnikání je individuální. Proto je nutné mít svého daňového poradce. Pokud hledáte zkušenou účetní firmu, obraťte se

View Result

Co obnáší zahájení podnikání v České republice pro cizince

Jak mohou podnikat zahraniční osoby v České republice, jaké jsou možnosti, podmínky a povinnosti pro podnikání v České republice? Zásady a základní definice pojmů pro podnikání v České republice z pohledu zahraničních osob. Podnikání v České republice je dnes pro cizince mnohem jednodušší než dříve a to díky členství v Evropské Unii. Pokud chce tedy cizinec podnikat v České republice, je důležité

View Result

Účetní poradenství bez skrytých rizik

Vedení účetnictví je pro firmy a jejich majitele i manažery stále považováno za něco, co je obtěžuje zbytečným papírováním a nemá žádné hmatatelné výsledky kromě spousty dokladů a formulářů. Tuto nepříjemnou část podnikání se snaží vyřešit buď tím, že svěří zpracování účetnictví účetní firmě nebo si najmou na ŽL či pracovní poměr účetní. Obě možnosti

View Result

Program Pohoda, Admwin, Helios Red nebo jiný účetní software?

Rozhodli jste se usnadnit si podnikání a přejít na účetní program? Nebo vám současný ekonomický software nevyhovuje a chcete ho změnit? Už vám někdo prozradil, že implementace účetního software může trvat i několik let a že vás čekají nemilé a zdlouhavé potíže, pokud zvolíte špatný účetní program? Kritéria pro volbu správného účetního programu Rozhodujícím faktorem

View Result

Nový občanský zákoník pro nespavce

S počátkem roku 2014 přinesli naši zákonodárci několik novinek, které se dotknou nás všech a to nejen občanů jako takových, ale také firem, přestože tou největší novinkou je především občanský zákoník. Jedná se skutečně o každodenní situace, kdy se svými zákazníky budete muset řešit např. záruku na zboží a reklamaci. Na začátku byla smlouva… …a na

View Result

Vedení mezd externě (mzdový outsourcing)?

Mzdová agenda a personalistika jsou náročné obory. Správné vedení mezd vyžaduje znalost více zákonů, sledování neustálých novinek a léta praxe. Vedení mezd není jen o výpočtu, evidenci či vyplácení mezd, ale také o dalších starostech a povinnostech – častá komunikace s úřady, práce s citlivými daty, které je potřeba zabezpečit, dodržování termínů. Čas, kdy si tyto veškeré

View Result

Zrušení a zánik obchodní společnosti

Během svých podnikatelských aktivit a neustále se měnící dobou je běžné, že nejeden podnikatel dospěje k názoru, že bude výhodnější podnikání ukončit. Pokud vlastní obchodní společnost, tak jak při jejím založení, musí i při jejím ukončení postupovat dle platných právních přepisů. V tomto případě konkrétně dle §68 obchodního zákoníku, který upravuje zánik a zrušení obchodní společnosti. Jak

View Result

Když přijde finanční kontrola (daňová kontrola)

Většina firem spoléhá na to, že kontrola finančního úřadu se ho z důvodu malé pravděpodobnosti nedotkne. A pokud se daňová kontrola ohlásí, tak rychle vyhledají odborníka a nechají si vedení účetnictví zkontrolovat a opravit. Případně si nechají provézt finanční kontrolu nebo finanční audit, když se jedná o větší firmu, a podají dodatečné daňové přiznání. Taková oprava

View Result

Novinka pro plátce DPH pro rok 2014

Přiznání k DPH pouze elektronicky. S novelou zákona se mění podmínky pro podání přiznání k DPH. Komunikace s finančním úřadem bude probíhat pouze elektronicky.  Všichni plátci DPH budou nuceni podávat přiznání pouze v elektronické podobě.  Elektronicky se budou podávat nejen samotná daňová přiznání, ale také dodatečná přiznání, hlášení, přihlášky k registraci plátce DPH a změny v registraci. Elektronicky můžete podat přiznání k DPH

View Result

Základní daňové změny pro rok 2014

Jako každoročně, je příchod nového roku spojen s velkým počtem změn v  legislativě. S přijetím nového občanského zákoníku, dochází i k velkým změnám v oblasti daní.  Určitě se nejeden daňový poradce zapotí a návštěva daňové kanceláře či poradny bude nutností.  V tomto článku vám nenabídneme přesný výpočet daní, ale představíme vám průřez novinkami pro rok 2014. Daň z příjmu

View Result
GermanEnglish