Třetí sazba DPH

Tak tu máme sazbovou novelu definitivně opouštějící cíl sjednotit DPH na úrovni 17,5% v roce 2016 (jak se od roku 2012 předpokládalo) a zavádějící třetí sazbu DPH – resp. druhou sníženou sazbu, a to na úrovni 10% pro nezbytně nutnou dětskou výživu, knihy a léky (poněkud překvapivě obsahující také léky pro veterinární použití oproti původnímu záměru snížit sazbu pouze pro léky pro humánní medicínu).

Jestli to přinese požadovaný efekt v kulturní a sociální oblasti si budeme muset počkat, i poté však přenecháme hodnocení povolanějším.

Co konkrétního přináší zavedení třetí sazby DPH do každodenní praxe? Kromě nutnosti aktualizovat nebo alespoň nově nastavit používaný účetní software můžeme narazit na potíže se zařazením některých položek do té které skupiny.

Budeme tedy muset do chvíle, než se pro nás stane nové rozdělení sazeb rutinou, nahlížet do přílohy č. 3a zákona o DPH s odkazy na aktuální znění Kombinované nomenklatury pro rok 2015 ODKAZ ZDE . Vysvětlivky k této (české) nomenklatuře se odvolávají také na vysvětlivky k harmonizovanému systému WCO (evropskému, v angličtině a francouzštině) ODKAZ ZDE .

Pokud jde o první kategorii – nezbytně nutnou dětskou výživu

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku (0402, 0404, 1901, 2106) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy 3a zákona o DPH.

K této kategorii potravin patří počáteční kojenecká výživa, kterou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů.

Do této kategorie potravin podle předpisu Ministerstva zdravotnictví, tj. vyhláška č. 54/2004 Sb., ze dne 30. ledna 2004, o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (dále jen „vyhláška“), patří rovněž počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností, mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou, určená k výživě kojenců a malých dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo k předcházení alergickým onemocněním, do které patří zejména přípravky s vysokým nebo nízkým stupněm hydrolýzy bílkoviny, speciální výrobky, jakými jsou mléka s nízkým obsahem laktózy, mléka antirefluxová, přípravky k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních skupin, přípravky výživy na bázi aminokyselin pro kojence, výživa na bázi sóji.

Do druhé snížené sazby daně nespadají potraviny uvedené v článku 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 609/2013, tedy obilné příkrmy a potraviny pro zvláštní lékařské účely uvedené v článku 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 609/2013.

Zjednodušeně tedy: kojenecká mléka ano, příkrmy (kaše, přesnídávky) ne.

Kategorie druhá – léky.

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku (2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy 3a zákona o DPH.

Dochází tak k rozdělení položky „Farmaceutických výrobků“ (dosavadní příloha č. 3) na očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě (dále jen „léky“) ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15%).  Pozměňovacím návrhem byla vyškrtnuta z původního vládního znění novely věta, která veterinární léčiva zařazovala do základní 21% sazby DPH.

Rozdělení není úplně jednoduché, protože se může stát, že položka materiálu (např. NCS 2941 antibiotika), zůstane podle přílohy č. 3 v první snížené sazbě daně (15%). Pak je nutno rozlišit případy, kdy je z uvedeného materiálu vyroben výsledný výrobek. Tedy například mast vyrobená v lékárně, kde se zmíněný materiál (antibiotika) stane její součástí, je pak zařazena v NCS 3003 a podle přílohy č.3a tudíž spadá do druhé snížené sazby daně (10%).

Knihy

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku (4901, 4903, 4904) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy 3a zákona o DPH.

Jde o tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.

Do druhé snížené sazby daně nelze tedy zařadit noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. (ty zůstávají v sazbě 15%).

Zařazení do první a druhé snížené sazby se netýká zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy, přičemž reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Takové zboží je naopak zařazeno do základní sazby DPH (21%).


Souhrnně lze říci, že pro všechny položky zařazené do druhé snížené sazby DPH platí stejná podmínka: musejí odpovídat vyjmenovaným kódům Kombinované nomenklatury a zároveň výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy 3a zákona o DPH.

K rozhodnutí o zařazení do 10% sazby nestačí tedy jen mechanicky kontrolovat kódy zboží v nomenklatuře, ale je nutné vždy pozorně přečíst také příslušnou část přílohy 3a zákona a naopak.

Share This:
GermanEnglish