Tag: outsourcing účetnictví

0 comments

Vedení účetnictví je pro firmy a jejich majitele i manažery stále považováno za něco, co je obtěžuje zbytečným papírováním a nemá žádné hmatatelné výsledky kromě spousty dokladů a formulářů. Tuto nepříjemnou část podnikání se snaží vyřešit buď tím, že svěří zpracování účetnictví účetní firmě nebo si najmou na ŽL či pracovní poměr účetní.
Obě možnosti však mají svá rizika a to především ta skrytá.

Zpracování účetnictví účetní (zaměstnancem, živnostníkem)

Pokud hledáte účetní, kterou byste vzali do zaměstnaneckého poměru nebo na ŽL, ale ve vašem okolí se běžně nevyskytuje žádná osoba, která spolehlivě zvládá vedení účetnictví, pak bychom vám doporučili inzerát.
Pro začátek je dobré se porozhlédnout po inzerátech těch, kteří také hledají. Zpravidla vypadají asi takto.

Hledáme spolehlivou účetní…
Požadavky:

  • vysokoškolské /středoškolské vzdělání,
  • znalost podvojného účetnictví,
  • znalost mzdového účetnictví,
  • znalost daňové problematiky,
  • znalost základní právní problematiky,
  • znalost účetního softwaru, který firma používá,
  • schopnost neustále se přizpůsobovat legislativním změnám
  • časová flexibilita
  • anglický jazyk
  • minimálně 5 let praxe

 
Ano, toto by bylo ideální. Ovšem pro jednu osobu jsou tyto požadavky jen velmi těžko splnitelné. Pokud takovou osobu na inzerát přeci najdete, přejeme vám, abyste jí našli na pracovním portále nikoli na seznamovacím.
Při najmutí účetní interně je také třeba počítat nejen se mzdovými náklady, ale také s náklady spojenými s nekončícím školením, pracovními pomůckami (PC, nábytek…) a případným daňovým poradenstvím.

Účetní kancelář a účetní služby

Spolehnout se na účetní kancelář je další možností, jak se postarat o zpracování účetnictví. Při výběru takové účetní firmy je ale nutné být obezřetný stejně jako při výběru interní účetní na zaměstnanecký poměr.

Zde je několik vodítek, jak si seriózní účetní firmu vybrat:

1. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA O ÚČETNICVÍ – Účetní poradenství a poskytování účetních služeb je vázáno dodržováním zákona o účetnictví. Proto volte tu firmu, která na dodržování tohoto zákona trvá. Předejdete tím problémům nejen s finančním úřadem a dalšími státními institucemi, ale hlavně neztratíte kontrolu nad financemi svého podniku.

2. REFERENCE – Řekněte si o kontakty na firmy, kterým daná účetní kancelář účetnictví již zpracovává, a nebojte se zavolat si o referenci.

3. OBOROVÉ ZKUŠENOSTI – Ptejte se, zda má daná účetní firma zkušenosti s oborem, ve kterém podnikáte. Myslete na to, že každý obor podnikání má svá účetní specifika.

4. POJIŠTĚNÍ – Ověřte si, že váš nový poskytovatel účetních služeb je pojištěn a vyžadujte vždy předávací protokoly.

Mějte také na paměti, že je třeba své účetní firmě sdělit i informace, které mohou být pro vás choulostivé, jinak vám není možno zaručit čisté a bezpečné vedení účetnictví. Důležitá je tudíž diskrétnost účetní firmy a vzájemná důvěra a spolupráce nejen při sdělování důležitých informací ale také při předávání účetních dokladů.

Potřebujete poradit, jaký způsob vedení účetnictví zvolit?

Napište nám o nezávaznou schůzku
0 comments

Během svých podnikatelských aktivit a neustále se měnící dobou je běžné, že nejeden podnikatel dospěje k názoru, že bude výhodnější podnikání ukončit. Pokud vlastní obchodní společnost, tak jak při jejím založení, musí i při jejím ukončení postupovat dle platných právních přepisů. V tomto případě konkrétně dle §68 obchodního zákoníku, který upravuje zánik a zrušení obchodní společnosti.

Jak probíhá zánik a zrušení společnosti?

Aby mohlo dojít k zániku společnosti, musí nejdříve dojít ke zrušení společnosti. Poté obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

 

Zrušení obchodní společnosti s likvidací

§ 70 obchodního zákoníku upravuje zrušení obchodní společnosti s likvidací. Společnosti se ruší likvidací, pokud nemají věcné, právní ani ekonomické pokračování. Aby mohla obchodní společnost zaniknout, musí nejdříve ukončit svou hospodářskou činnost, vypořádat své závazky a pohledávku vůči obchodním partnerům. Teprve poté mohou být vypořádáni společníci. Pojem likvidace obchodní společnosti znamená ukončení vztahu mezi společníkem a samotnou společností.

Ke dni, ke kterému je společnost zrušena, vstupuje do likvidace. Tento vstup se zapisuje do obchodního rejstříku a musí se provést mimořádná účetní závěrka ke dni zrušení obchodní společnosti. A také je nutné sestavit přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Během období kdy, je společnost v likvidaci, se používá název společnosti a dovětek „v likvidaci“. Zánik společnosti se stane až výmazem z obchodního rejstříku. O tento výmaz musí likvidátor společnosti požádat do 30ti dnů od ukončení likvidace společnosti. K výmazu společnosti je nutné doložit písemný souhlas příslušného správce daně.

Konečnou účetní závěrku sestavuje společnost ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Nejpozději do konce následujícího měsíce, musí společnost podat daňové přiznání k dani z příjmu za předešlou část zdaňovacího období. Podíl společníků na likvidačním zůstatku pak musí být zdaněn srážkovou daní.

 

Zrušení obchodní společnosti bez likvidace

Zánik společnosti bez likvidace se děje v případě kdy přechází její jmění na právního nástupce. V praxi to bývá většinou převod jmění na společníka, fúze, rozdělení společnosti.

Potřebujete poradit při rušení nebo likvidaci vaší společnosti? Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a my vám poradíme.

Kontaktujte nás
GermanEnglish