Tag: mzdový outsourcing

0 comments

Jedním z nástrojů moderního řízení podniku je mzdový outsourcing.

Outsourcing je ve světě již řadu let využíván jako jeden z prostředků ke zvýšení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti. Jeho popularita každoročně roste i v ČR. Neustále přibývají společnosti, které v outsourcingu vidí konkurenční výhodu.

Co je mzdový outsourcing

Mzdový outsourcing, nebo také externí zpracování mezd, je vlastně využití dodavatele pro kompletní zpracování mzdové a personální agendy. Mzdovou a personální agendu si již tedy nezpracovává samotná firma, ale stará se o ni dodavatel.

Výhody outsourcingu mzdové agendy?

 • nesporně ušetříte čas
 • můžete se soustředit na váš hlavní předmět činnosti
 • osobní data vašich zaměstnanců jsou v bezpečí
 • snížíte náklady a hlavně zvýšíte jejich transparentnost
 • budete mít vyšší efektivitu pracovních procesů
 • pro všechny vaše zaměstnance zajistíte stejnou úroveň personálních a mzdových služeb
 • přenesete veškerou odpovědnost za zpracování mezd na vašeho dodavatele
 • budete mít smluvně garantovanou správnost a včasnost zpracování mezd a personální agendy v souladu s aktuální legislativou
 • rizika a penalizace za chybné zpracování mezd půjdou za vašim dodavatelem

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Outsourcing mezd je využívaný především těmi společnostmi, které potřebují ušetřit čas, uspořit náklady na zaměstnance a zbavit se starostí s byrokracií. Mzdový outsourcing je vlastně zpracováním mezd, kde využíváte externího dodavatele pro výpočet mezd a vedení mzdové agendy a případně i personalistiky.

Proč využít outsourcing mezd?

Mzdový outsourcing znamená v první řadě snížení nákladů a zvýšení efektivity.
– Ušetříte mzdové náklady a čas s vedením mzdové agendy
– Ušetříte náklady na pořizování hardware a software a jejich aktualizaci a opravy
– Zvýšíte efektivitu procesů
– Nemusíte se starat o legislativní změny
– Zpracování mezd je vždy včas a správně
– Osobní data zaměstnanců i firmy zůstanou ochráněna
– Uvolníte si ruce na jiné činnosti

Proč využít mzdový outsourcing u nás?

– Máme více než 20 let zkušeností s vedením mezd, účetnictvím, daňovým poradenstvím a audity
– Jsme ke svým klientům vždy otevření a respektujeme jejich požadavky a potřeby řešíme individuálním a vstřícným přístupem
– Ručíme za kvalitu a odbornost našich zaměstnanců
– Poskytneme kontakt na reference
– Garantujeme diskrétnost
– Nabízíme konzultace i v jiných oblastech účetnictví a auditů
– Poskytujeme nadstandardní péči

Co vám v rámci mzdového outsourcingu můžeme nabídnout?

Plně zodpovídáme za námi poskytnuté služby a garantujeme správnost zpracování mezd v souladu s nejnovější legislativou.
– Kompletní zpracování mezd
– Komunikace s úřady
– Přihlášení a odhlášení zaměstnanců u pojišťoven
– Zpracování přehledů pro pojišťovny
– Výplatní lístky
– Příkazy k úhradě
– Přehledy dovolených, nemocenských, dalších pojištění
– Reporting
– Zpracování mzdových listů
– Roční vyúčtování daní
– Evidence zaměstnanců
– Vedení docházky
– A další náležitosti mzdového outsourcingu

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a sami se přesvědčte, že se o vaši firmu i zaměstnance dokážeme postarat.

0 comments

Pokud se rozhodnete podnikat v České republice nebo jste již své podnikání započali, je potřeba vědět, jakým daním vaše podnikání podléhá. Pro přehled uvádíme přehled těch nejdůležitějších daní pro Českou republiku. Je třeba ale mít na paměti, že každé podnikání je individuální. Proto je nutné mít svého daňového poradce. Pokud hledáte zkušenou účetní firmu, obraťte se na nás, sjednejte si s námi nezávaznou konzultaci.

Základní daně v České republice

1.   Daň z příjmu

–        Fyzických osob (živnostníci)
Daň z příjmu fyzických osob je v České republice stanovena na 15%.
Fyzické osobě začínající podnikat na území České republiky vzniká povinnost registrovat se k dani z příjmu ke dni, kdy na území České republika začala podnikat a to v případě, že na tomto území vznikla stálá provozovna.
Tuto povinnost máte i v případě, že se na území České republiky zdržujete kvůli studiu nebo léčení a máte zde příjem.

 
–        Právnických osob podnikající v České republice (firmy)
Daň z příjmu právnických osob (firem) je v České republice stanovena ve výši 19%.
Poplatník daně z příjmů právnických osob, který nemá sídlo na území České republiky, je povinen podat přihlášku k registraci poplatníka k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, kdy mu na území České republiky vznikne stálá provozovna, kdy započal na území České republiky vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo kdy přijal příjmy ze zdrojů na území České republiky, nebo obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci. Toto podání zpravidla provádí patřičný daňový poradce.

 
–        Fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci)

–        Daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

V České republice existuje několik způsobů, jak optimalizovat daňový základ tak, abyste na daních neodváděli zbytečně mnoho. Po konzultaci s účetní firmou a daňovým poradcem je možno určit, jakým způsobem se Vám vyplatí v České republice podnikat a platit daně.

2.      Daň z přidané hodnoty

DPH má v České republice 21% a 15% sazbu. Pokud podnikáte na území České republiky, máte povinnost se k registraci DPH přihlásit, jestliže jste za 12 měsíců podnikání vykázali obrat vyšší než 1 milion korun českých.

Povinnost odvádět DPH má odběratel. Od ledna 2014 je možno podávat přiznání k DPH pouze elektronicky! Což vám může snadno zajistit účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví a daňovým poradenstvím.

3.      Spotřební daň
–        Z minerálních olejů
–        Z lihu
–        Z piva
–        Z vína a meziproduktů
–        Z tabákových výrobků

Přeprava výše uvedených výrobků mezi členskými státy EU je závislá na systému provozovatelů daňových skladů.

Za daňový sklad se považuje:

 • podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá.
 • sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených zákonem vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá.

Obchod mezi jednotlivými státy pak vychází z principu jednoho zdanění. Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká v České republice. Sazba daně se pak určí podle platné výše stanovené zákony České republiky.

Pokud si nevíte rady, v jaké výši a jakým způsobem platit spotřební daně v České republice, obraťte se na účetní firmu a jejich daňového poradce.

4.      Silniční daň
Vozidla, která jsou používána k podnikání, podléhají silniční dani. Sazba silniční daně je odvozena od objemu motoru, počtu náprav, hmotnosti vozidla a návěsů.

5.      Dědická daň, darovací daň
V lednu 2014 se zrušil v České republice zákon o dani dědické a darovací. Tyto dvě daně se převedly do daní z příjmů. Daň darovací se zvýšila a ustálila se na jednotné sazbě daně z příjmů, tedy na 15%.

6.      Daň z nabytí nemovitých věcí (daň z převodu nemovitosti)
V lednu 2014 daň z nabytí nemovitých věcí vystřídala starou daň z převodu nemovitosti. Sazba daně je 4%, kterou platí osoba, jež nemovitost prodává. Zákon ale umožňuje tuto povinnost převézt na osobu, která nemovitost kupuje. Základ daně je stanoven porovnáním kupní ceny a tzv. srovnávací daňové hodnoty (např. hodnota nemovitosti stanovená znaleckým posudkem). Základem daně se stává ta částka, která je vyšší.

 

Který finanční nebo celní úřad je správcem vašich daní v České republice?

Nelze-li určit místní příslušnost, je příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Vzniká-li podle daňových předpisů daňová povinnost okamžikem přechodu státní hranice, řídí se místní příslušnost místem přechodu státní hranice.

U spotřebních daní, energetických daní a biopaliv vykonávají správu daní celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně, pokud některý z těchto zákonů nestanoví jinak.

Nelze-li určit místní příslušnost celního úřadu podle ustanovení celního zákona nebo daňového řádu, je místně příslušný Celní úřad pro hlavní město Prahu.

U daní, kde předmětem zdanění je nemovitá věc, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitá věc nachází.

Má-li plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pobočku nebo jinou organizační složku, kde dochází k vybírání nebo srážení daně nebo záloh na ni a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady, je tato pobočka nebo jiná organizační složka plátcovou pokladnou. Místně příslušným správcem daně plátcovy pokladny je finanční úřad v místě plátcovy pokladny. Plátcova pokladna má stejná oprávnění a povinnosti jako plátce daně.

Pro detailní informace o tom, zda jste plátcem některé daně a do kdy jste povinni zaplatit příslušnou daň, se obraťte na nás.

Vše vám srozumitelně vysvětlíme a postaráme se o to, abyste mohli v České republice bezstarostně podnikat. Zařídíme veškeré vyřizování byrokracie a komunikaci s příslušnými úřady. Postaráme se o zajištění právní pomoci a sepsání patřičných smluv v souladu s čistým podnikáním v České republice.

 

0 comments

Mzdová agenda a personalistika jsou náročné obory. Správné vedení mezd vyžaduje znalost více zákonů, sledování neustálých novinek a léta praxe. Vedení mezd není jen o výpočtu, evidenci či vyplácení mezd, ale také o dalších starostech a povinnostech – častá komunikace s úřady, práce s citlivými daty, které je potřeba zabezpečit, dodržování termínů.

Čas, kdy si tyto veškeré firemní procesy zajišťovaly firmy samy,  je již dávno pryč. V dnešní době je využíváno moderních nástrojů řízení společností a jednou z nich je i mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd. Ve světě má tento systém neustále se zvyšující tendenci. I na našem trhu se přizpůsobila nabídka poptávce a slovo mzdový outsourcing je běžně užíváno a uváděno do praxe.

Mzdová agenda je typickým příkladem provozní aktivity, jejíž zlepšování a zdokonalování nepřinese vaši firmě žádný nový zisk, přesto je to agenda velmi náročná na bezchybnost, přesnost a časté kontroly.

Doposud mzdový outsourcing využívaly především velké firmy, ale v dnešní době plynou výhody i středním a malým společnostem .

 

Hlavní výhody mzdového outsourcingu

1. Ušetří vám čas

Několikrát do roka probíhají změny související se zpracováním mezd.  Veškeré tyto změny  za vás sleduje a aplikuje do praxe externí firma.

2. Snížení nákladů

Mzdy, personalistika a veškerá agenda s tímto spojená je realizována  vaši dodavatelskou firmou. Ta si na vlastní náklady školí personál, nakupuje software, sleduje novinky z oboru, komunikuje za vás s úřady atd. Vy takto ušetřené peníze můžete investovat do oblasti, které vám zvyšuje ziskovost. A to kvalitní zpracování mezd rozhodně není.

3. Přenesení rizika

Firma, se kterou jste uzavřeli smlouvu o externím vedení mezd, ručí za svou odvedenou práci. Tudíž zodpovědnost se přenáší na vašeho dodavatele mzdového outsourcingu.

4. Vše od jedné firmy

Jedna firma vám kompletně zpracuje mzdy a personalistiku, přihlásí a odhlásí vás na potřebných úřadech, vyplatí mzdy, archivuje citlivá data. Zkrátka vám zajistí kompletní služby, kterou jsou spojeny s touto problematikou.

Pokud ještě váháte, zda si nechat zpracovat mzdy externě nebo se jimi zabývat prostřednictvím interních zdrojů…

Napište nám

…A my vám vypočítáme, kolik ušetříte na nákladech.

GermanEnglish