Nejzákladnější daňové změny pro rok 2015 – první část

0 comments

Rok 2015 je na daňové změny poměrně bohatý. V tomto článku vás ale seznámíme s těmi změnami, které jsou pro podnikání ty nejdůležitější. Pokud se chcete dozvědět o více změnách nebo o konkrétních změnách, které se týkají vašeho podnikání, všechny dotazy vám ochotně zodpoví náš erudovaný daňový poradce.

1. Změna daně z příjmu pro autorské honoráře

V roce 2014 se srážková daň uplatňovala z příjmů z užití či poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému.
Tedy, příjmy zdaněné srážkovou daní nebyly považovány dle ZDPH za ekonomickou činnost. A příjmy za rok 2014 zdaněné srážkovou daní se mohou zahrnout do daňového přiznání a srážkovou daň lze započíst na celkovou daňovou povinnost.
Dle § 7 odst. 6 ZDP jsou autorské honoráře za příspěvky do časopisu, novin, rozhlasu nebo televize zdaněny srážkovou daní. A to v případě, že celková výše těchto příjmů v Kč nepřesáhne 10 000,- na jednoho plátce. Dále dle ZDPH se bude nově uplatňovat DPH i u autorských honorářů zdaněných srážkovou daní, protože se nyní tato činnost považuje za ekonomickou činnost. A nebude již možnost započíst srážkovou daň do daňového přiznání.

2. Výprosa, výpůjčka a bezúročná zápůjčka

V roce 2014 nebyl majetkový prospěch při výprose, zápůjčce nebo bezúročné půjčce vůbec předmětem zdanění.

Nově od roku 2015 je ekonomický nebo majetkový prospěch z výprosy, bezúročné zápůjčky nebo výpůjčky předmětem daně. Existují však určité podmínky, za kterých jsou od daně osvobozeny:
Bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu, který celkem nepřesáhne 100 000Kč během jednoho zdaňovacího období od jednoho poplatníka.
Majetkový prospěch vyplývající zaměstnanci z bezúročné zápůjčky u zůstatků nesplacených z těchto zápůjček až do výše celkové hodnoty 300 000 Kč od téhož zaměstnavatele (zde se jedná o jistinu). Majetkový prospěch pak vypočte z částky přesahující limit a bude zdaněn jako příjem ze závislé činnosti ZDP. Toto platí i pro společníka společnosti s ručením omezeným.

3. Oznámení osvobozených příjmů

Od roku 2015 je nově zavedena povinnost oznámení osvobozených příjmů nad 5 mil. Kč, která se týká jen fyzických osob. S tím, že se jedná o každý jednotlivý osvobozený příjem.
Toto oznámení je nutno podat ve stejné lhůtě, v jaké se podává daňové přiznání.
Tato povinnost se týká i fyzických osob, které nemají povinnost podávat daňové přiznání.
V případě neoznámení tohoto příjmu, hrozí osobě pokuta až do výše 15% z neoznámeného příjmu.

Share This:
GermanEnglish