Likvidace obchodní společnosti

0 comments

Každý podnikatel se v průběhu svých podnikatelských aktivit může dostat do situace, kdy je pro něj výhodnější ukončení podnikání prostřednictvím zrušení obchodní společnosti. Nejefektivnější a nejrychlejší způsob, jak společnost bez zbytečných nákladů zlikvidovat, je svěřit tuto práci do rukou profesionální účetní firmy. Naše společnost už více než 20 let postupuje při likvidaci společností dle zákonných ustanovení a bez zatížení podnikatele.

Jak probíhá likvidace společnosti?

Zánik a zrušení obchodní společnosti upravuje zákon o korporacích, kdy dochází nejprve ke zrušení společnosti a poté až k jejímu zániku.
Bez likvidace společnost zaniká, přechází-li její jmění na právního nástupce. S likvidací dochází k ukončení ekonomického i právního pokračování. Aby společnost mohla zaniknout, je třeba nejprve ukončit hospodářskou činnost, vypořádat své závazky vůči partnerům – stát, zaměstnanci, dodavatelé, věřitelé a následně se vypořádat se společníky.
Všechny tyto úkony jsou byrokraticky, časově i finančně poměrně náročné a to především v případech, kdy podnikatel neměl plně ve své režii vedení účetnictví a hospodaření.
V případě, že svěříte likvidaci obchodní společnosti do rukou účetního, můžete se spolehnout, že vaše pohledávky a závazky budou vyřízeny rychle, bez zbytečných otázek a bez nutnosti dodatečně zdaňovat.

Pokud již řešíte likvidaci obchodní společnosti, přenechte nám tuto nepříjemnost

– Zajistíme likvidátora
– Zpracujeme přiznání k dani z příjmu právnických osob v průběhu likvidace
– Zveřejníme vstup společnosti do likvidace v Obchodním věstníku
– Zajistíme bezdlužnost
– Uspořádáme rozvahu společnosti
– Podáme daňové přiznání ke dni vstupu do likvidace
– Zajistíme archivaci
– Postaráme se o souhlas s likvidací od finančního úřadu

Sjednejte si s námi nezávaznou konzultaci a přesvědčte se, že již další nepříjemnosti řešit nemusíte.

Share This:
GermanEnglish